Uutiset

Autot

Lähes 70 henkilöä kuollut liikenteessä alkuvuonna

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan huhtikuun loppuun mennessä sattui 63 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyi ennakkotietojen mukaan 69 henkilöä, mikä on vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Kevyen liikenteen onnettomuuksia sattui alkuvuonna vähiten viiteen vuoteen. Onnettomuudet vähenivät etenkin iäkkäiden jalankulkijoiden osalta. Jalankulkijoita menehtyi neljä ja pyöräilijöitä kolme. Kevyen liikenteen onnettomuuksien osuus kaikista kuolinonnettomuuksista oli 11 prosenttia.

Myös moottoriliikenteessä onnettomuuksia sattui edellisvuoteen nähden vähemmän, mutta kehitys oli hitaampaa. Moottoriliikenteessä onnettomuuksia sattui 56, eli neljä vähemmän kuin alkuvuonna 2015.

Moottoriliikenteessä sattui eniten kohtaamisonnettomuuksia, joita oli yli kaksinkertainen määrä suistumisonnettomuuksiin nähden. Onnettomuudet painottuivat kanta- ja valtateille hiukan viime vuotta enemmän. Korkeat ajonopeudet vaikuttavat kohtalokkaasti onnettomuuksien seurauksiin ylemmällä tieverkolla.

–Tuleva kesä näyttää mihin suuntaan kehitys jatkuu tämän vuoden osalta. Uutena tekijänä ovat kevyet sähköiset liikkumisvälineet, joiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen on vielä vaikea arvioida, yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Liikennevakuutuskeskuksesta toteaa.

Ajoterveyden merkitys kasvaa jatkuvasti

Onnettomuusmäärien pienentyessä terveysperäisistä riskeistä johtuvien onnettomuuksien osuus korostuu. Osasyynä on väestön ikääntyminen.

– Ennakkotietojen perusteella voi jo nähdä, että viitteitä ajoterveyden puutteista oli noin joka toisessa kuolinonnettomuudessa. Ajoterveyttä tulee arvioida kaikkien lääkärikäyntien yhteydessä ja tarvittaessa tarkistaa ajo-oikeus, jos potilaan tilassa on viitteitä ajokyvyttömyydestä, painottaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Vuoden ensimmäinen kolmannes oli synkin Pohjois-Savon alueella, jossa onnettomuudet vaativat 12 ihmisen hengen. Helsingissä sekä Satakunnan alueella tieliikenteessä ei ollut menehtynyt tänä vuonna yhtäkään henkeä huhtikuun loppuun mennessä.

Alkuvuoden ennakkotietoja tarkasteltaessa on huomioitava satunnaisvaihtelun merkitys, sillä tapausmäärät ovat tilastollisesti pieniä.

Lue seuraavaksi