Uutiset

Autot

Kutsuplus-liikenne laajenee

HSL käynnisti joustavan ja kysyntäohjautuvan joukkoliikenteen, KutsuPlus-palvelun pilotin vuoden 2012 lopulla 10 autolla. Palvelujärjestelmä on nyt todettu teknisesti toimivaksi, joten pilotin liikennettä on HSL:n mukaan tarkoituksenmukaista laajentaa viidellä, vuoden 2014 aikana käyttöön otetavalla autolla.

Kutsuplus-palvelun kehittymisen kannalta on olennaista, että kaluston määrä ja kysyntä vastaavat toisiaan. HSL:n mukaan autojen määrää tulisikin lisätä asteittain kasvavan kysynnän mukaan vuoden 2014 alusta alkaen, jotta vuoden 2015 viimeiselle neljännekselle budjetoituun 100 ajoneuvon kantaan voidaan edetä hallitusti.

Tutkimustulosten ja asiantuntija-arvioiden perusteella Kutsuplus-palvelun ajoneuvotehokkuus kasvaa ajoneuvo- ja asiakasmäärien kasvaessa. Saatujen tulosten perusteella palvelun ohjaus- ja palvelujärjestelmä toimii tehokkaasti ajoneuvomäärän kasvaessa. Liikenteen subventiotarpeen uskotaan poistuvan, kun palvelualueella on 60-100 Kutsuplus-auton kanta.

Lue tästä lisää Kutsuplus-liikenteestä.

Lue seuraavaksi