Uutiset

Autot

Kovanen sai SGS:n myöntämän laatusertifioinnin

Kovanen sai 3.11.2017 maailman johtavan sertifiointiyritys SGS:n myöntämän kansainvälisen ISO 9001 Laatusertifioinnin. Kovanen täytti myös uudistuneen uudistuneen ISO 14001 Ympäristöstandardin vaatimukset.

Kovanen on Suomen suurin täyden palvelun henkilökuljetusyritys, joka toimii osana ruotsalaista Cabonline-konsernia.

Kovasen tavoitteena on asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden tyytyväisyys. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä organisaation kehittäminen ja toiminnan parantaminen laatu- ja ympäristönäkökohdat huomioiden ovat elinehto ja avain menestykseen. Laatuun ja ympäristöön liittyvää tuloksellista toimintaa parannetaan jatkuvasti johdon esimerkin mukaisesti.

“Kovanen on henkilökuljetuksen edelläkävijä ja näkyvä brändi, mutta sitä emme voisi olla ilman ihania asiakkaitamme taikka upeita työntekijöitämme. Laatu syntyy ihmisten välisissä kohtaamisissa, lämpimässä vuorovaikutuksessa ja asiakasta kuunnellen.  Laatumme näkyy kaikessa tekemisessä, nyt ja tulevaisuudessa”, kertoo Cabonlinen toimitusjohtaja Topi Simola.

Laadukkaalla tekemisellä ja asiakaslähtöisyydellä pitkät perinteet

Jo alkutaipaleelta asti Kovasen arvot ja toiminnan perusta ovat olleet turvallisuus, asiakaslähtöisyys, laatu ja ympäristövastuullisuus.  Organisaatioon on pyritty luomaan sellaiset toimintapuitteet, joiden vallitessa koko henkilöstö voi toimia laadun kehittämiseksi.

“Laadun tärkeä tekijä on herkkä korva ja nopea reagointi, pidämme tärkeänä avointa vuoropuhelua niin henkilöstön kuin sidosryhmiemme kanssa. Moni uusi palvelukonsepti on saanut alkunsa asiakkaan tai henkilöstön aloitteesta, luotamme heidän asiantuntemukseensa ja uusien näkökulmien tarjoamiseen”, jatkaa Simola.

Kovasen laatua kuvastavat asiakaslähtöisyys, luotettavuus, henkilöstön voima sekä vahva yrityskulttuuri. 

Hyvä ja laadukas asiakaspalvelu on laadullisesti merkittävin tekijä. Asiakkaat odottavat laadukasta palvelua tyylikkäällä siistillä kalustolla sekä ammattitaitoisen ja edustavan kuljettajan toteuttamana. Kovanen tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden liikkua 24/7 joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on yrityksen tärkein sisäinen voimavara. Hyvä suoriutuminen edellyttää työntekijältä ammatillisia valmiuksia, tehtävään sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja arvostusta. Laadukkaat prosessit organisaation sisällä tukevat henkilöstön työtyytyväisyyttä.

Lue seuraavaksi