Uutiset

Autot

Joukkoliikennelakia halutaan keventää

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää joukkoliikennelain muuttamisen. Tavoitteena on keventää joukkoliikenteen sääntelyä ja luoda siten nykyistä enemmän kilpailuun perustuvat joukkoliikennemarkkinat.

Hankkeessa on tarkoitus tehdä kolme muutosta. Markkinaehtoista kutsujoukkoliikennettä joustavoitetaan niin, ettei ajoon lähtemiseen vaadittaisi kolmea etukäteen tehtyä tilausta. Pikkubussilla tehtävään tilausajoon vaaditaan nykyisin vähintään viisi matkustajaa – tämä rajoite on tarkoitus poistaa.

Reittiliikenneluvan saamista helpotettaisiin. Lupaviranomainen ei enää saisi päättää, mikä on oikea määrä tarjontaa tietyllä alueella, vaan kaikki haetut luvat on myönnettävä. Nykyisin reittiliikennelupa voidaan evätä, jos viranomainen katsoo markkinaehtoisen liikenteen aiheuttavan haittaa viranomaisen ostamalle liikenteelle.

Lisäksi edistetään viranomaisyhteistyössä EU-lainsäädännön vaatimukset täyttäviä tapoja yhdistää markkinaehtoinen ja kilpailutettu liikenne asiakkaalle toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lue seuraavaksi