Uutiset

Autot

Jäikö sotaratsu haamuautoksi?

Auto on kaikessa yksinkertaisuudessaan kummallinen kapistus, jonka luovuttaminen kaverille ei onnistu pelkästään kättä puristamalla.

– Paperitöihin joudutaan aina, kun rekisterissä oleva ajoneuvo luovutetaan uudelle omistajalle, jolla ei olisi aikomustakaan saattaa autoa liikenteeseen, muistuttaa autopurkamo Sapoma Oy:n Seppo Hiekkaranta.

Näistä paperitöistä on kuitenkin viime aikoina lipsuttu, sillä AKE:n ja vakuutusyhtiöiden rekistereihin on jäänyt kummittelemaan tuhansia autoja, joita ei ole enää olemassa. Nämä haamuautot ovat syntyneet paljolti liikennekäytöstäpoistosta johtuen.

Hiekkarannan mukaan autonomistajat ovat sekoittaneet liikennekäytöstäpoiston ja romutustodistuksen kuvitellen niiden tarkoittavan yhtä ja samaa asiaa, vaikka ilmoitusten perimmäinen olemus on hyvin toisistaan poikkeava.

Liikennekäytöstäpoisto tehdään, jos auto halutaan ottaa myöhemmin käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa paljolti kesä- tai harrasteautoja, joiden käyttö on kausiluontoista. Poistomenettelyä käytetään myös silloin, kun autolle tehdään pidempiaikainen ja perusteellinen korjaustyö.

Romutustodistus taasen laaditaan silloin, kun auto luovutetaan viimeiselle matkalleen viralliseen romuautojen vastaanottopisteeseen.

Mies ja nosturiauto

Vaikka osa haamuautoista on syntynyt tahattomasti, uskoo Hiekkaranta merkittävän osa haamuautoista syntyneen harmaiden romukauppiaiden toimilla.

– Romumetallien hinnannousu parin viime vuoden aikana toi markkinoille joukon uusia yrittäjiä, joiden toiminta perustui puhelimeen ja nosturiautoon. Näillä yrittäjillä ei ollut mahdollisuutta kirjoittaa virallista romutustodistusta, jolloin auto jäi rekisteritietoihin.

Näin jälkeenpäin romutettujen autojen poistaminen rekisteristä on verrattain hankalaa, koska autoa ei ole olemassa. Hiekkarannan mielestä liikennekäytöstäpoistoon olisi lisättävä esimerkiksi vuosittainen ilmoitusvelvollisuus, jolloin auton rekisteriin merkitty haltija olisi ainakin tietoinen rekisterimerkinnästä.

Maassamme on noin 220 toimipisteestä koostuva virallinen romuautojen vastaanottoverkosto, jonka toimijoilla on tarvittavat ympäristöluvat sekä tiiviit alueet autojen varastoinnille ja esikäsittelylle. Näiden pisteiden kautta kulkeva auto kuivataan ja käsitellään aina asianmukaisesti ennen toimitusta murskaamolle, eli Stenan tai Kuusakosken toimipisteeseen. Purkamoissa hyödynnetään myös käyttökelpoiset osat EU-direktiivin vaatimuksen mukaan. Mikäli auto viedään omistajalta suoraan murskaamoon, on osien hyödyntäminen mahdotonta.

Hiekkaranta pohtii myös näiden harmahtavien yrittäjien toimintaa ympäristön kannalta.

– Vuosittain Suomessa katoaa virallisten käsittelylaitosten ohi myös reilun 20 säiliöautollisen verran voiteluöljyä.

Hiekkarannan mukaan Suomessa toimivat romumetallioperaattorit, eli Stena ja Kuusakoski ovat viime syksystä alkaen ostaneet raaka-ainetta vain ympäristöluvallisilta yrittäjiltä. Tämä ryhtiliike yhdessä romun hinnan alentumisen myötä on vähentänyt villien romuyrittäjien määrää ja toimintaa, mikä johtanee romuautot nykyistä paremmin virallisen romutusjärjestelmän piiriin.

Väliaikaisesti sivuun

Liikennekäytöstäpoistolla tarkoitetaan ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstäpoistamista, jolloin ajoneuvosta ei peritä ajoneuvoveroa eikä pakollista liikennevakuutusmaksua. Vapaaehtoisia vakuutusmaksuja poisto ei kuitenkaan katkaise.

Liikennekäytöstäpoistaminen ei edellytä rekisterikilpien palautusta, joten ajoneuvo voidaan ottaa takaisin liikenteeseen joko ilmoituksella tai rekisteröintikatsastuksella.

Hinnaltaan 10,50 euron rekisteri-ilmoitus tehdään rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla ja teknisellä osalla katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä, missä asiakkaalle tulostetaan uusi rekisteröintitodistus, josta ilmenee myös liikennekäytöstäpoisto.

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa voi käyttää liikenteessä ainoastaan koenumerotodistuksella tai siirtoluvalla, jolloin omat rekisterikilvet tulee poistaa tai peittää. ”Omilla rekisterikilvillä” ajaminen on kiellettyä ja siitä määrätään maksettavaksi sakon ja ajoneuvoveron ohella myös lisävero, joka on 12 kuukauden ajoneuvovero viisikertaisena, kuitenkin vähintään 1 000 euroa. Myös vakuutusyhtiö on vailla korvauksia luvattomasta ajosta. Poiston aikaisista muutoksista, kuten omistajan- ja haltijanvaihdoksista on aina tehtävä rekisteri-ilmoitus.

Lopullisesti unholaan

Ajoneuvolle ajoneuvoliikennerekisteriin tehtävä lopullinen poisto päättää ajoneuvoverovelvollisuuden ja vakuutusmaksut sekä rekisteritunnuksen voimassaolon. Lopullisesti poistettua ajoneuvoa ei voi ottaa enää liikennekäyttöön.

Romuajoneuvon omistaja voi toimittaa romuajoneuvonsa maksutta Suomen Autokierrätys Oy:n valtuutettuun romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen, missä luovuttajan oikeus romuajoneuvon luovutukseen tarkistetaan.

Vastaanottopiste myöntää ajoneuvon luovuttajalle romutustodistuksen, jota vastaan ajoneuvo poistetaan romupoistona ajoneuvoliikennerekisteristä. Rekisteristä poistosta huolehtii vastaanottopiste oman murskaamo-operaattorinsa kanssa, joten ajoneuvon luovuttajan ei tarvitse itse tehdä ilmoitusta romuajoneuvon rekisteristä poistamisesta ja huolet uskollisesta palvelijasta ovat lopullisesti poistuneet.

 

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi