Uutiset

Autot

Iäkkäämpikin taksin rattiin?

Taksinkuljettajien yläikärajaa ehdotetaan poistettavaksi

Hallitus esittää taksinkuljettajien yläikärajan poistamista ja koulutuksen terävöittämistä. Yläikärajan poistaminen mahdollistaisi työkykyisten taksinkuljettajien työuran jatkamisen. Lisäkoulutuksella tavoitellaan parempaa palvelua ja turvallisempaa liikennettä.
Hallitus esittää taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamista siten, että kuljettajien 70 vuoden yläikäraja poistettaisiin ja että ajolupa olisi uusittavissa niin kauan kuin edellytykset lupaan ovat riittävät. Ajolupa annettaisiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan sen jälkeen kun hakija on täyttänyt 68 vuotta.
Esityksen mukaan yli 68 vuotiaan ajolupa edellyttäisi laajennetun lääkärintarkastuksen, jossa huomioitaisiin erityisesti ikääntymisen vaikutukset ajoterveyteen. Lakimuutos vaikuttaisi myös jo menetettyihin ajolupiin. Muutoksen jälkeen taksinkuljettaja, joka on menettänyt ajoluvan yläikärajan takia, voisi lääkärinlausunnolla ja jatkokoulutuksella saattaa taksinajoluvan uudelleen voimaan.

Samassa hallitus esittää, että taksinkuljettajien valmiuksia eri matkustajaryhmien avustamisessa parannettaisiin taksinkuljettajien koulutusta kehittämällä. Esityksen mukaan kuljettajien koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa tulisi olla enemmän käytännön harjoitteita erilaisten matkustajaryhmien avustamiseen ja erityistarpeisiin liittyen. Lisäksi koulutuksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota matkustajan turvallisuuteen.

Lue seuraavaksi