Uutiset

Autot

HRM tarjoaa lyhyellä koulutuksella pitkäkestoisia etuja

Opintie taksinkuljettajan ammattiin on perinteisesti ollut varsin nopea ja suoraviivainen. Taskusta löytynyt ajokortti ja päivänpituinen koulutus yhdessä hyväksytysti suoritetun paikallistuntemuskokeen kanssa on avannut oven taksinkuljettajan uralle. Vuonna 2010 voimaan astuneen ammattipätevyyslain mukaan on uusien kuljettajien suoritettava hyväksytysti 30 tunnin perustason koulutus, joka antaa valmiudet toimia tässä monipuolisessa ja vaihtelevassa ammatissa. Perustason koulutukseen liitetyn kokeen lisäksi uuden kuljettajan on suoritettava myös tietyt vähimmäisvaatimukset täyttävä paikallistuntemuskoe.

Taksinkuljettajan ajoluvan ennen 1.1.2010 hankkineiden kuljettajien ei tarvitse osallistua perustason koulutukseen, joskin taksinkuljettajan ammatin harjoittaminen vaatii myös vanhoilta kuljettajilta pikaista käyntiä opintiellä. Ajoluvan jatkamiseksi on kuljettajien käytävä seitsemän tunnin mittainen, Trafin hyväksymä jatkokoulutuspäivä 1.1.2015 mennessä. Yhden päivän koulutuksen turvin ajoluvan voimassaoloaika jatkuu seuraavan viisivuotiskauden ajan.

Tuleeko kiire?

Suomessa on tällä hetkellä viitisenkymmentä ammattipätevyyskoulutusta tarjoavaa koulutuskeskusta, joista yksi on laajalla maantieteellisellä alueella toimiva HR Management Finland Oy Iisalmesta. Toimintaa pyörittävä Mikko Laitinen kertoo koulutustoiminnan alkaneen paljolti tarpeesta.

”Vuosituhannen vaihteen jälkeen Iisalmen seudulta puuttui taksinkuljettajan ammattiin valmistava koulutus. Taksinkuljettajan työn lomassa aloin rakentaa opintosuunnitelmaa Työvoimahallinnon tarpeisiin ja opintosuunnitelman valmistuttua aloitin myös koulutuksen Kainuun ja Lapin alueilla”, kertoo Laitinen koulutustoiminnan taustoista.

Laitisen aika kului entistä tiiviimmin opetustoiminnan parissa, minkä vuoksi hän siirtyi kuljettajasta täysipainoiseksi yrittäjäksi. Koulutuksen ohella Laitisen luotsaaman HRM:n tuotevalikoimaan kuuluu myös iisalmelaisen Profile Vehicle Oy:n varustelemat taksit ja pikkubussit.

”Autot ja koulutus ovat toisiaan tukevia tuotteita, sillä asiakaskunta on suurelta osin sama. Moni koulutuksen tilannut onkin ostanut myös auton ja autoista kiinnostuneet ovat osallistuneet myös koulutuksiin”, kertoo Laitinen, joka hyödyntää koulutuksessa oman alansa paikallisesti toimivia asiantuntijoita. Yhden miehen ei tarvitse siten kiertää koko Suomessa, vaan kouluttajaksi lähetetään aina lähellä oleva ja alansa tunteva kouluttaja.

Laitisen mukaan koulutusvelvoitteeseen on herätty Suomessa varsin verkkaisesti, sillä kiinnostus koulutusta kohtaan on edelleen laimeaa. Laitisen mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana koulutettavien kuljettajien joukko on kooltaan varsin suuri, mikä saattaa tuoda mukanaan resurssipulan.

”Kouluttajien joukko on edelleen varsin pieni ja kokemukseni perusteella aktiivisesti toimivia kouluttajia on tällä hetkellä hyvin rajallinen määrä.

Asiakkaan mukaan – asiakkaan luo

HR Management Finland Oy:llä on tällä hetkellä hyväksyttynä neljä erilaista jatkokoulutusohjelmaa, joten päivän ohjelmasta voidaan helposti rakentaa kuljettajien ja liikennöitsijöiden toiveiden mukainen. Kaikilla Trafin hyväksymillä kouluttajilla on mahdollisuus hyödyntää myös muiden kouluttajien hyväksymiä koulutusohjelmia, joskin Laitinen on pitäytynyt yksinomaan omissa koulutusohjelmissa. Laitisen mukaan ennakkoasenteet jatkokoulutusta kohtaan ovat välillä hyvinkin jyrkät, mutta seitsemän tunnin koulutuksen jälkeen palaute on ollut pääosin myönteistä.

”Laki ja asetukset muuttuvat jatkuvasti, joten tietojen päivittäminen säännöllisin väliajoin on hyväksi. Koulutukseemme kuuluvaa onnettomuuspaikalla toimimista on myös kiitelty, sillä taksinkuljettaja on hyvin usein ensimmäisiä onnettomuuspaikalle saapuvia”, linjaa Laitinen koulutuksesta saatuja palautteita.

Viiden vuoden välein käytävän koulutuspäivän hinnaksi Laitinen kertoo reilun sata euroa päivän ohjelmasta ja pitopaikasta riippuen.

”Meillä ei pelätä jalkautumista tai asiakkaan luo menemistä, mikä on osoittautunut merkitykselliseksi seikaksi asiakkaille. Jatkokoulutuksia järjestämme kaikkialla Suomessa”, täsmentää Laitinen.

Koulutuspäivän hinta on hyvin pieni kustannus ajankohtaisesta ja olennaisesta tiedosta. Ajoharjoitteluradalla tehtävä, hyödylliseksi osoittautunut ennakoivan ajon osuus nostaa päivän hintaa jonkin verran

Taksinkuljettajan ammattipätevyyskoulutus muistuttaa ominaisuuksiltaan paljolti linja- tai kuorma-auton ammattipätevyysdirektiivin mukaista koulutusta. On kuitenkin huomattava, että taksinkuljettajan jatkokoulutusta ei kuitenkaan hyväksytä osaksi linja- tai kuorma-auton ammattipätevyyskoulutusta.

Ari Perttilä

 

 

Lue seuraavaksi