Uutiset

Autot

HERE:n digitaaliset kartat osa Audin tulevaisuuden liikkumista

Audi AGBMW Group ja Daimler AG hankkivat yhteisomistukseensa HEREn, joka on maailman johtava navigointi-, kartta- ja sijaintipalvelutietoja tarjoava yritys. Kauppa mahdollistaa HEREn liiketoiminnan kehittämisen sen kaikilla toimialoilla, sekä tuo sille runsaasti uusia asiakkaita autoteollisuuden piiristä. Aiemmin HEREn on omistanut Nokia.

Merkittävä osa tulevaisuuden liikkumista ovat älykkäät reaaliaikaiset kartat, sijaintiin perustuvat ennakoivat ja personoidut palvelut sekä pitkälle kehitetty automatisoitu ajaminen. Alansa markkinajohtaja HERE kehittää pilvipalveluteknologiaa, joka tarjoaa uusille omistajilleen ensiluokkaisten teräväpiirtokarttojen lisäksi uutta ymmärrystä ja kehitysmahdollisuuksia sijaintiin perustuvista palveluista. Päätös kolmen premium-autonvalmistajan yhteisestä hankinnasta vahvistui 4.12.2015, kun hanke sai viranomaisluvan. Uusi osakas- ja hallintorakenne turvaa HERElle jatkossakin riippumattomuuden ja mahdollistaa itsenäisen liiketoiminnan jatkumisen.

HEREn toimittama karttateknologia perustuu useisiin tietolähteisiin, kuten autoista, matkapuhelimista, kuljetus- ja logistiikka-alalta sekä infrastruktuurista saataviin tietoihin. Jo tällä hetkellä karttatieto perustuu miljardeihin lähteisiin. HERE saa tietoja ajoneuvojen antureista, jotka tuottavat anonyymiä tietoa autojen ympäristöstä. Mitä enemmän dataa HEREn alustalle liitetään, sitä paremmin kuluttajia palvelevia karttoja, tuotteita ja palveluita asiakkaille pystytään tuottamaan. Digitaalisten palvelujen kehittymisen valtavana etuna liikenteelle ovat matkustusmukavuuden lisääntymisen lisäksi turvallisuuden lisääntyminen, ruuhkien väheneminen sekä puhtaampi liikkuminen kaupunkialueilla.

HERE tuottaa palvelut itsenäisenä yhtiönä Audi AG:lle, BMW Groupille ja Daimler AG:lle. Autonvalmistajien yhteenliittymällä on jo nyt yli kaksi miljoonaa auton käyttöliittymää, jotka pystyvät toimittamaan korkealaatuisia sijaintiin perustuvia tietoja ja tarjoavat näin loistavan mahdollisuuden kehittää HEREn palveluja nopeasti. Neljä viidestä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa myytävästä autosta on varustettu navigaattorilla ja HEREn tuottamilla digitaalisilla kartoilla. Tulevaisuudessa autoilijoita voidaan palvella vieläkin paremmin kehittämällä muun muassa liikennetilanteita ennakoivia palveluita.

HEREllä on keskeinen rooli myös edistyksellisen automatisoidun ajamisen kehittämisessä. Yksikään autonvalmistaja ei voi toteuttaa tätä tulevaisuuden liikkumisen alaa ilman tarkkoja ympäristötietoja ja ajan tasalla olevia karttatietoja.

”Kukaan ei ymmärrä digitaalisten karttojen mahdollisuuksia paremmin kuin HEREn 6 500 työntekijää eri puolilla maailmaa” totesi Audin johtaja Rupert Stadler. ”Osakkeenomistajien siis kannattaa antaa HERElle vapaat kädet toteuttaa kasvustrategiaansa. HERE on onnistunut karttojensa kehitystyössä jo viimeiset 30 vuotta, joten meillä on hyvä syy odottaa alansa johtavan innovoinnin ja kehittämisen myös jatkuvan.”

HERE tavoitteena on vahvistaa markkinajohtajuuttaan autoalan asiakkaiden keskuudessa sekä laajentaa tarjontaansa sekä yksityis- että yritysasiakkaille niin orgaanisen kasvun kuin strategisten kumppanuuksien ja yritysostojen avulla. HERE aikoo luoda maailman johtavan pilvipalvelun, joka yhdistää monenlaisia liikkumisen tietoja ja tuottaa palveluja ja digitaalisia karttoja jokapäiväiseen elämään. 

Lue seuraavaksi