Uutiset

Autot

Elisa Kenttä -palvelu optimoi yritysten logistiikan metrin tarkkuudella ja vapauttaa kuljettajat ajopäiväkirjoista

Logistiikkakustannuksia voidaan alentaa merkittävästi optimoimalla ajoreitit Elisa Kenttä -palvelun avulla. Myös manuaalisen työn tarve vähenee. Palvelu vapauttaa kuljettajat ajopäiväkirjojen pidosta ja helpottaa matkalaskujen tekoa, kun ajetut reitit tallentuvat automaattisesti verkkoselaimen avulla seurattavaan tietokantaan.

–Elisa Kenttä -palvelu mahdollistaa markkinoilla olevista ratkaisuista tarkimman ajoneuvojen seurannan. Palvelun avulla voi esimerkiksi seurata lumiauraus- tai hiekoituskaluston reittejä alle metrin tarkkuudella, mikä on 10 kertaa perinteiseen GPS-paikannukseen perustuvaa järjestelmää tarkempi. Yritykset voivat seurata työkohteiden edistymistä ja kohdentaa käytettävissä olevat resurssit erittäin tarkasti, kun kohdetta lähin vapaana oleva ajoneuvo voidaan ohjata paikalle, lisää Jouni Petrow.

–Elisa Kenttä on lentokoneiden mustaan laatikkoon verrattava järjestelmä, joka raportoi ajoneuvojen kulkemat reitit suoraan verkkopalveluun. Esimerkiksi siivous- ja var­tiointiyritykset voivat jälkikäteen varmistaa, milloin kohteissa on käyty ja miten pitkään viivytty. Huoltoyhtiöt taas voivat tarkistaa suoraan verkkopalvelusta, onko hiekoitusajoneuvo hiekoittanut ajotien vai kevyenliikenteen väylän, Elisa Kenttä -palvelusta vastaava Jouni Petrow kuvailee.

Palvelu tehostaa myös esimerkiksi myyjien ja konsulttien toimintaa, kun matkalaskukirjauksia ei tarvitse tehdä erikseen. Lisäksi palvelun avulla voidaan varmistaa, että asiakkaalta laskutettavat matkakustannukset ovat oikein.

–Palvelu säästää keskimäärin kaksi tuntia työaikaa kuukaudessa. Laskutettavat matkatunnit ja -kilometrit kirjautuvat suoraan palveluun, eikä niitä tarvitse enää kirjata erikseen käsin. Työkoneiden ja huoltokaluston käyttötuntien seuran­-
ta taas mahdollistaa asianmukai­set huollot määräajoin, Petrow toteaa