Uutiset

Autot

Elinkaariajattelua korjaamovarusteluun

Elinkaariajattelu ennakoivine huoltoineen on ottanut entistä merkittävämmän roolin myös autokorjaamon laitteiden toimivuuden takaamisessa. Ennakoivan huollon merkitystä on jo vuosien ajan korostettu autoilijoille, joten miksei myös itse korjaamon tulisi noudattaa samaa periaatetta.

– Työskentelyn keskeyttävä yllätyksellinen laiterikko aiheuttaa nykyaikaiselle korjaamolle nopeasti satojen, ellei jopa tuhansien eurojen kustannukset jo pelkästään ansionmenetysten muodossa. Jo tämän vuoksi olisi laitevikojen määrä puristettava mahdollisimman pieneksi, pohjustaa Tecalemit Oy:n ja A-Tec Service Oy:n toimitusjohtaja Ari Saarimäki.

1930-luvulla perustettu Tecalemit on vuosien aikana kehittynyt rasvanippojen myyjästä liikkuvan kaluston korjaamolaitteiden toimittajaksi, jonka palvelutarjontaan kuuluu laitetoimitusten ohella myös yksityiskohtainen suunnittelu sekä jälkimarkkinointi tarvittavine huoltopalveluineen. Kansainväliseen Indutrade AB-konserniin kuuluvan Tecalemitin rakenne laitettiin kuluvan vuoden alussa uuteen järjestykseen.

– Oy Tecalemit Ab lakkasi olemasta ja kaikki viisi liiketoimintayksikköä yhtiöitettiin. Tällä mahdollistimme eri liiketoiminta-alueiden kasvun sekä nopean päätöksenteon lähellä asiakasta, jatkaa Saarimäki.

 

Korjaamon kaveri

Tecalemit Oy pitää kiinni edelläkävijän asemasta korjaamolaitteiden toimittajana. Saarimäen mukaan yrityksen merkittävimmät vahvuudet ovat suunnittelussa ja kokonaispalvelussa.

– Taidamme myös olla markkinoiden ainoa toimija, jonka omaan tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki korjaamossa tarvittavat laitteet nostimista kiintoavaimeen ja paineilmaverkostosta vikadiagnostiikkalaitteeseen, linjaa Saarimäki, jonka mielestä ”omat tuotteet” ovat merkittävä kilpailuetu jälkimarkkinoinnin kannalta.

Tecalemitin korjaamolaitevalikoima koostuu laadukkaista tuotemerkeistä, joista on tarjolla useaan eri hintaluokkaan asettuvia vaihtoehtoja. Lähtökohtaisesti korjaamo pyritään suunnittelemaan premium-luokan tuotteilla, joskaan asiakkaalle ei aina tarjota sitä kalleinta vaihtoehtoa.

– Jokaisella korjaamolla on omat, suunnitteluvaiheessa huomioitavat ominaisuudet ja tunnuspiirteet, joiden perusteella laadimme laitesuunnitelman. Ei ole mitään järkeä hankkia huippuluokan rengaskonetta, jos rengasasennukset ovat korjaamolle vain satunnaisesti tehtäviä töitä, summaa Saarimäki. Hänen mielestään kaikissa korjaamoissa on kuitenkin kaksi kriittistä elementtiä, joiden hankinnassa ei ole järkevää nuukailla.

– Nostimet ja paineilmajärjestelmä ovat korjaamon sydän ja niiden rikkoutuminen keskeyttää tuotannollisen työn välittömästi. Kaikki muut koneet ja laitteet sen sijaan voidaan korvata nopeastikin tilapäisjärjestelyin, tietää Saarimäki vuosien kokemuksen turvin.

Toimitusjohtajan mielestä asiakkaat tuijottavat usein liiaksi laitetoimituksen hintalappuun. Edullinen hankintahinta ei välttämättä takaa kokonaistaloudellista hankintaa.

– Hankinnan lopullinen hinta selviää vasta elinkaarikustannusten myötä.

 

Katkeamaton arvoketju

Korjaamon suunnittelu yhdessä laitteiden asennuksen ja käyttökoulutuksen kanssa ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja, joskin Saarimäki haluaa nostaa esiin vielä yhden, erityisesti elinkaarikustannuksiin vaikuttavan seikan.

– Huollon ja erityisesti ennakoivan huollon merkitys korostuu jatkuvasti laitteiden teknistyessä ja tuottavuusvaatimusten kasvaessa. Tämän vuoksi pyrimme jo tarjousvaiheessa saamaan korjaamon laitekannan huoltosopimuksen piiriin huolettomien käyttötuntien takaamiseksi, selventää Saarimäki.

Korjaamon huoltosopimus toimii auton huoltosopimuksen tavoin, asiakas maksaa laitteiden kunnossapidosta palveluntarjoajalle etukäteen sovittua kiinteää hintaa. Kunnossapidon ohella Tecalemit vastaa yhdessä A-Tec Service Oy:n kanssa myös lakisääteisten tarkistusten ja kalibrointien vuosittaisesta tekemisestä, joten niin korjaamopäälliköt kuin aluejohtajatkin voivat keskittyä oman ydinliiketoiminnan hoitamiseen. Ennakoivan huollon ansiosta huoltoajankohdat määritetään aina etukäteen, jolloin korjaamon työkuormitus voidaan sovittaa huoltoon sopivaksi. Kaikki asiakkaiden kanssa sovitut työt voidaan hoitaa annettujen aikarajojen puitteissa. Merkityksetöntä ei ole sekään, että huolto on aina korjaamista edullisempaa.

Saarimäen mukaan käyttövarmuuden lisääntymisen ohella huoltosopimus mahdollistaa myös korjaamoiden toiminnan keskinäisen vertailun extranet-palvelun kautta.

– Jokainen tehty huolto, korjaus tai kalibrointi dokumentoidaan laitekohtaisesti, mikä helpottaa laitekannan uusimistarpeen kartoitusta. Kunnossapitokustannusten kasvu nähdään hyvin nopeasti, mikä edesauttaa investointipäätöksen tekemistä. Elinkaarensa loppupuolella olevaa laitetta ei enää pidetä keinotekoisesti työkunnossa, vaan se voidaan korvata uudella heti taloudellisen käyttöiän päätyttyä, summaa Saarimäki sopimuksen tuomia etuja.

Arii Perttilä

Lue seuraavaksi