Uutiset

Autot

Bussipalot laskivat kolmatta vuotta peräkkäin

Bussipalot Suomessa

Linja-autopalojen määrä on jatkanut laskuaan jo kolmatta vuotta peräkkäin. Viime vuonna tietoon tulleita linja-autopaloja tapahtui yhteensä 48, mikä oli vähiten vuosikymmeneen. Suurin osa vuoden 2013 linja-autopaloista oli myös varsin vähäisiä ja henkilövahingoilta vältyttiin.

”Ilahduttavaa, että linja-autopalojen määrä on laskussa. Palojen syitä tarkasteltaessa näyttää myös siltä, että linja-autoyrittäjät pitävät aikaisempaa parempaa huolta kalustostaan, palot havaitaan nopeasti ja alkusammutustaidot ovat henkilökunnalla hyvin hallussa”, painottaa Trafin johtava asiantuntija Juhani Intosalmi.

”Linja-autopaloissa on läsnä aina suuronnettomuuden riski, joten jokainen palo on liikaa”, muistuttaa Intosalmi: ”Alkuvuonna 2014 linja-autopaloja on tullut tietoon jo viisi.”

Ilmoituskynnys alentunut

Moottoritiloissa eri syistä syttyneet palot olivat yleisimpiä, mutta myös pyörätilassa syttyneitä sekä sähkölaitepaloja tapahtui varsin paljon. Linja-autopalojen raportointikulttuurissa on tapahtunut selvä muutos ja paloista ilmoitetaan aikaisempaa herkemmin.

”Turvallisuusnäkökulmasta tämä on erittäin positiivista. Erityisen tärkeää onkin, että ilmoituksia tehdään myös vaaratilanteista, ei vain vakavista paloista. Tämän myötä mahdollisuudet tapausten analysointiin paranevat, hyvät käytännöt saadaan kiertoon ja yhä useampi palo saadaan vältettyä”, painottaa Intosalmi: ”Esimerkiksi moottoritilan puhtaanapito on ensiarvoisen tärkeää ja pienentää syttymisriskiä olennaisesti.”

Bussipalojen paloturvallisuusohjeisto valmisteilla

Linja-autopalojen määrä nousi selvästi viime vuosikymmenen loppupuolella, jolloin niitä alettiin tutkia myös Trafin vetämässä ja viime vuonna päätökseen saadussa kolmivuotisessa bussipalot-tutkimushankkeessa. Linja-autopalojen syitä ja ehkäisemismahdollisuuksia kartoittaneen hankkeen loppuraportti löytyy Trafin nettisivuilta.

Trafi on parhaillaan laatimassa yhteistyössä toimijoiden kanssa linja-autoliikenteen ohjeistoa, jota noudattamalla paloja saadaan vähennettyä entisestään ja mahdollisilta henkilövahingoilta vältytään. Työryhmän on tarkoitus jakaa ohjeita palojen välttämiseksi myös Trafin nettisivuilla ja mahdollistaa toimijoiden omien kokemusten ja vinkkien jako samassa yhteydessä.

Lue seuraavaksi