Uutiset

Autot

Bonuksilla vähäpäästöisempiä busseja

Jatkossa HSL järjestää vuosittaisen tarjouskilpailun, jossa liikennöitsijät voivat esittää uusia, voimassaolevat sopimukset ylittäviä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. HSL hyväksyy parhaat toimenpiteet kustannustehokkuuden mukaisessa järjestyksessä niin, että kokonaiskustannukset vastaavat bonukselle vuosittain varattua määrärahaa.

Ensimmäinen ympäristöbonusta koskeva tarjouskilpailu järjestetään kevään aikana ja bonus otetaan käyttöön ensi syksynä. HSL on varannut vuoden 2013 loppuun asti jatkuvalle bonuskaudelle 600 000 euron määrärahan.

Bonuksen voi saada muun muassa biopolttoaineen – biokaasun, biodieselin tai bioetanolin käytöstä. Hyvitystä myönnetään vain jäteperäisistä biopolttoaineista ja päästövähennys lasketaan samalla tavalla kuin bussiliikenteen tarjouskilpailun kalustovertailussa. Perusteena ovat liikenteessä bonuskaudella käytettävä polttoainemäärä ja tällä määrällä saavutettava, tutkimuslaitosten vahvistamien mittaustulosten mukainen päästövähennys.

Bonusta voidaan myöntää myös polttoaineen kulutuksen vähentämisestä sekä entistä tehokkaammasta pakokaasujen puhdistuksesta. Myös näiden toimien päästövaikutukset arvioidaan riippumattomissa tutkimuslaitoksissa vahvistettujen mittaustulosten pohjalta. Kustannustehokas keino lähipäästöjen vähentämiseksi on esimerkiksi pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston asentaminen Euro 4 -luokan ja sitä vanhempiin busseihin.

HSL uskoo vuosittain jaettavan ympäristöbonuksen edesauttavan päästöjen vähentämistä kulloinkin parhailla mahdollisilla keinoilla. Vuosittainen bonus mukautuu teknologian kehitykseen sekä päästövaikutusten laskentamenetelmien muutoksiin. Bonussummaa voidaan kasvattaa tai vähentää huomioimalla muun muassa aiemmilla bonuksilla saavutetut tulokset, liikenteen päästövähennystavoitteiden toteutuminen muilla keinoilla sekä HSL:n omistajakuntien maksuhalukkuus.

Lue seuraavaksi