Uutiset

Autot

Ajoneuvon iällä merkittävä vaikutus turvallisuuteen

OTIn ja Trafin rahoittamassa, juuri valmistuneessa tutkimuksessa arvioitiin henkilöautojen kolariturvallisuuden kehitystä tarkastelemalla eri automallien onnettomuusmääriä sekä kuljettajien loukkaantumisia. Tutkimuksessa todettiin uusimpien autojen tarjoavan kuljettajalleen keskimäärin 10–20 % paremman suojan kymmenen vuotta vanhempiin autoihin verrattuna.

Tutkimuksen aineistona käytettiin 254 943 liikennevakuutuksesta korvattua kahden henkilöauton välistä yhteenajo-onnettomuutta vuosilta 2005–2014.

Henkilöautojen kolariturvallisuus on parantunut merkittävästi 2000-luvulla. Autojen vakiovarusteiksi tulleiden passiivisten turvavarusteiden, kuten turvatyynyjen, hätäjarrutustehostimen sekä ajonvakausjärjestelmän rinnalla yhä useammasta autosta löytyy myös edistyneempää aktiivista turvatekniikkaa.

”Kolaritilanteeseen liittyvä turvallisuus alkaa olla uusimmissa autoissa huipussaan, joten kehityksen painopiste siirtyy onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn eli aktiiviseen turvatekniikkaan” kertoo liikenneturvallisuustutkija Esa Räty OTIsta.

”Autojen kolariturvallisuuden ja turvavarusteiden vaikutusten tutkiminen on tärkeää liikenteen turvallisuuskehityksen näkökulmasta. Tulokset myös omalta osaltaan vahvistavat näkemystä autokannan uudistamisen tärkeydestä ja esimerkiksi tässä tutkimuksessa arvioitiin, että ajoneuvokannan keski-iän nuorentaminen yhdellä vuodella voisi vähentää pelkästään henkilöautojen yhteenajoissa loukkaantuneiden kuljettajien määrää kahdella prosentilla”, toteaa tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Trafista.

”Kaikki onnettomuustyypit huomioiden vaikutus olisi vieläkin suurempi, esimerkiksi ajonvakausjärjestelmä vähentää suistumisonnettomuuksia tehokkaasti”, Sillanpää lisää.

Ajoneuvon paino vaikuttaa turvallisuuteen – erot kuitenkin tasaantuneet

Autojen paino on pääsääntöisesti lisääntynyt edellisen polven malleista. Tutkimuksen tuloksien perusteella painavammat autot ovatkin yleisesti ottaen kuljettajalleen turvallisempia. Automallien painon kasvu on kuitenkin viime aikoina hidastunut esimerkiksi materiaalien kehittymisen ja ympäristövaatimusten seurauksena. Pienempien autoluokkien painoero suurempiin perheautoihin on kaventunut.

Tutkimuksessa havaittiin eri-ikäisten ja -kokoisten autojen välisten turvallisuuserojen tasoittuneen. Kehitys on ollut merkittävintä pienempien kokoluokkien autoissa, ja niiden turvallisuustaso on entistä lähempänä keskikokoisten ja suurten autojen turvallisuutta. Suurempien kokoluokkien autojen kolariturvallisuuden todettiin olevan vähintään edeltävän sukupolven tasolla, vaikka autojen paino ei ollut enää kasvanut. 

Kuljettaja voi vaikuttaa ajoturvallisuuteen

”Auton tekniikoista ja varusteista huolimatta kuljettaja on ajoturvallisuuden tärkein tekijä. Kuljettaja voi vaikuttaa turvallisuuteen paitsi ajotavoillaan ja ajokunnollaan, myös autoon liittyvillä valinnoilla ja huolenpidolla. Valitessasi autoa tutustu autojen törmäystestien tuloksiin ja muuhun saatavilla olevaan tietoon sekä pyydä myyjältä selvitys auton turvavarusteista. Uutta autoa ostaessasi selvitä myös lisävarusteena saatavat turvavarusteet” Räty vinkkaa.

Tutkimus: Räty, E., & Kari, T. 2017, Henkilöautojen kolariturvallisuuden kehitys 2017

  • Tutkimuksen ovat teettäneet Onnettomuustietoinstituutti (OTI) ja Trafi.
  • Aineisto: 254 943 lakisääteisestä liikennevakuutuksesta vuosina 2005–2014 korvattua kahden henkilöauton välistä yhteenajo-onnettomuutta. Onnettomuuksissa loukkaantui 35 511 henkilöauton kuljettajaa.
  • Matkustajien loukkaantumista ei käsitellä tutkimuksessa, koska matkustajien kokonaismäärä ei käy ilmi onnettomuustiedoista.
  • Tutkimuksessa tarkastellut autot ovat olleet yksityiskäytössä.
  • Yhteenajon tapahtumispaikkana on ollut yleinen tie tai katu.
  • Automalli on otettu mukaan aineistoon vain, jos sillä on sattunut yli 400 onnettomuutta tarkastelujakson (2005–2014) aikana.

Lue seuraavaksi