Uutiset

Autot

Ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistus valmistui

Vuonna 2011 aloitettu ajokorttilain uudistus valmistuu tammikuussa, jolloin ajokorttien luokitukset, vähimmäisikävaatimukset ja voimassaoloajat muuttuvat. Myös henkilöauton ajokorttia varten annettava B-luokan kuljettajaopetus muuttuu kolmivaiheiseksi. Ennen 19.1.2013 aloitettu kuljettajaopetus viedään läpi opetuksen aloitusajankohdan säännösten mukaisesti.

Kuljettajatutkintoon pääsyä ja suorittamista koskevat kyseisellä hetkellä voimassa olevat säännökset. Esimerkiksi ajokortin vähimmäisiän nousu C-luokassa nostaa tutkintoon pääsyn ikävaatimuksen 19.1.2013 lukien 21 vuoteen. Jos B-luokan kuljettajantutkinto suoritetaan ennen 19.1.2013, lyhytaikaisen ajokortin haltijalta vaaditaan vain nykyistä toista vaihetta vastaava syventävän vaiheen suoritus.

Nyt hyväksytyssä ajokorttiasetuksen muutosasetuksessa täsmennettiin muun muassa automaattivaihteisen ajoneuvon määrittelyä ajokorttisäännöksissä ja tällaisen ajoneuvon käyttöä kuljettajantutkinnossa. Mikäli henkilö on suorittanut henkilöauton B-luokan tutkinnon manuaalivaihteisella autolla, saa hän jatkossa kuljettaa sekä automaatti- että manuaalivaihteista kuorma- tai linja-autoa, vaikka luokkaa vastaava kuljettajatutkinnon ajokoe olisi suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla.

Ajokorttilainsäädännön uudistus perustuu osin EU:n ajokorttidirektiiviin, jonka mukaan kaikki nykyisten säännösten mukaiset ajokortit on vaihdettava uusiin vuoteen 2033 mennessä.

Lue seuraavaksi